sâmbătă, 4 februarie 2017

Istoricul bisericii (Partea a III-a) regii Ungariei: Ștefan, Emeric și LadislauConcluzia profesorului Silviu Dragomir în legătură cu tabloul votiv al Bisericii din Crișcior este următoarea: Tabloul votiv reprezintă pe bătrânul jupan Bălea cu întreaga fimilie, închinând Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ctitoria din Crișcior. Alături de el stau soția, jupânița Vișe, fiul său Jova și cei doi nepoți, Laslău și Ștefan”. Ei au fost înmormântați în ctitoria aceasta, după cum s-a constatat cu prilejul celei din urmă reparații. Resturi din osemintele lor s-au dezgropat de sub turn, amestecate cu pământ, ceea ce dovedea că mormintele lor au fost răscolite de mai multe ori.
         În continuarea celor doi cavaleri atenția istoricului Silviu Dragomir a fost reținută de alte trei chipuri, ce reprezentau pe sfinții patroni ai Ungariei, regii Ștefan, Emeric și Ladislau. Acesta era un omagiu pe care supușii regelui ungar erau datori să-l aducă stăpânitorilor de atunci. Altfel, o asemenea ctitorie nu era tolerată, mai ales că poruncile regale și sinoadele bisericii catolice opreau pe schismatici (românii ortodocși) a-și clădi biserici din piatră. Schismaticilor nu le este permis a ține cult dumnezeiesc, a zidi capele sau alte case sfinte, nici credincioșilor nu le este iertat a lua parte la astfel de cult dumnezeiesc sau de a intra în asemenea capele. În caz de nevoie să se aplice împotriva acestor preoți puterea brachială.
         Din această cauză pictorul a fost nevoit a se executa, zugrăvind chipurile sfinților catolici după modele răsăritene. Ctitorii de la Crișcior au îndeplinit aceste condiții, cu atât mai mult, cu cât ei erau nobili ai regatului ungar. Ca un semn de omagiu adus regelui, care era patronul lor, ei au lăsat să se mai picteze pe peretele din afară, întreaga familie  a lui Ludovic cel Mare. Pictura reprezenta pe regele Ludovic, regina Elisabeta și cele două fiice Maria și Hedviga, ultima figură reprezentăndu-l pe Sigismund de Luxemburg.
         Toți sunt îmbrăcați în lungi mantii regale, cusute cu fir, după stilul oriental. Pisania care a existat s-a pierdut pentru totdeauna, astfel că pentru a determina timpul în care a fost clădită și pictată, Silviu Dragomir bazându-se pe elementele oferite de chipurile din naos și picturile murale de afară, optează pentru perioada 1375-1395. Documentele din 1773, susținea Silviu Dragomir sunt falsificate. Bazându-se pe un document din 1404, Ladislau era stăpânul proprietăților familiare și Bălea nu mai era în viață, pentru a juca rolul unei povestiri romantice.
         Biserica din Crișcior a suferit, de-a lungul existenței sale, numeroase reparații. În anul 1907, preotul Ioan Perian descria biserica din Crișcior spunând că „pe pereții ei s-ar afla zugrăvită familia voievodului Bălea și a soției sale, în mărime naturală”. În cursul revoluției din 1848-1849, biserica a fost incendiată, deci mai mult ca sigur că la acea dată picturile erau acoperite, altfel s-ar fi distrus în totalitate. La câțiva ani după revoluție, în 1852, preotul Nicolae Toda face reparații la biserică, fără a face referire la existența picturilor. Cu ocazia acelei reparații s-a aranjat și corul de deasupra tindei femeilor, alipit la peretele de vest. (Oprișa Miron, Monografia parohiei ortodoxe din Crișcior, Sibiu, 1960, lucrare în manuscris, p. 31)
         Reparații la biserică s-au mai efectuat și în anul 1879, când s-a efectuat lucrări atât în interiorul cât și în exteriorul bisericii. Acum s-au practicat deschiderile celor două ferestre noi în corpul vechi al navei, care au dus la distrugerea unor ansambluri de picturi murale. Lucrările din anul 1879 au fost suportate de credinciosul Gheorghe Bocan. (Oprișa Miron...) În anul 1880, s-a construit în jurul bisericii un zid de piatră, înalt de circa 1, 70 m. În vara anului 1882 se construiește un nou acoperiș din șindrilă, în locul celui vechi de paie. Fisurile din pereții bisericii cereau efectuarea de reparații capitale. În anul 1899 s-a pus la cale o colectă permanentă între credincioșii comunei, care a ajuns în anul 1907 la aproape 6000 de coroane. În anul 1906, cu ocazia vizitării comunei Crișcior, marele istoric Nicolae Iorga, atrage atenția preotului Ioan Perian „că atunci când va face vreo reparație mai mare a bisericii, care era văruită în alb, atât interior cât și exterior, să se caute sub tencuială căci se vor găsi precis picturi străvechi”.
         Lucrările de reparații din anul 1927 au prilejuit acele descoperiri senzaționale. Despre cum s-au derulat evenimentele, din acel an, apelăm la relatările lui Ștefan Pașca, originar din Crișcior, doctor al Facultății de Litere din Cluj. „Era un foarte nimerit prilej – scria Ștefan Pașca în 1931 – de a controla verosimilitatea tradițiunii orale, care amintea picturi vechi pe dinafara și dinăuntru bisericii, picturi atestate de altfel vag și de informații istorice. Câteva zile înainte de începerea lucrărilor, am încercat, scrie Ștefan Pașca în continuare, la întâmplare pe peretele din afară, din dosul bisericii, să dezlipesc cu un cuțit tencuiala cojită și în câteva minute numai am reușit să am în fața mea o pictură de o uimitoare claritate, un tablou reprezentând un grup de cinci persoane”.
         „Cu înfrigurare și cu tot mai mare grijă am dezlipit tencuiala de pe întreg peretele, reușind să mai descopăr câteva fragmente de pictură mai puțin completă și deteriorată”. „Am procedat în același fel cu pereții din interiorul bisericii și după două zile de lucru, în tinda rezervată femeilor și pe o porțiune a peretelui din nordul naosului, am reușit să scoatem la lumină o mulțime de picturi, reprezentând pe ctitorii Sfântului locaș și un număr de scene religioase”.
         În prevederile contractului de reparație lucrătorii trebuiau să monteze schela și apoi lucrările propriu zise, tencuitul și văruitul bisericii, care puneau în pericol picturile descoperite. „M-am grăbit deci să atrag atenția Comisiunii Monumentelor Istorice din Cluj și din București asupra descoperirilor, cerând să trimită un priceput care să supravegheze păstrarea în bună stare a picturii. Cum vacanța era în toi, n-am primit din partea nimănui nici un răspuns la cererile făcute și nici o îndrumare asupra felului cum ar trebui să se procedeze pentru conservare. M-am adresat atunci domnului profesor Nicolae Iorga care mi-a comunicat că va veni singur să vadă biserica”. Scrisoarea istoricului Nicolae Iorga trimisă din Vălenii de Munte, la 31 august 1927, o reproducem din lucrarea preotului pensionar Miron Oprișa:
Scumpe Domnule
Voi veni neaparat eu însumi să văd picturile pe care vă rog a le supraveghea de aproape, dată fiind excepționala lor importanță,
Primiți, vă rog, cele mai bune salutări.
N. Iorga.

         A trecut o lună întreagă, fără ca cineva dintre cei indicați să se sesizeze de descoperirea istorică atât de importantă de la Crișcior și fără ca să se ia măsuri serioase de conservare a picturilor. În acest timp, parohul bisericii a decedat subit. Meșterii zidari intraseră cu schela în biserică și lucrau de zor pentru terminarea cât mai grabnică a lucrărilor.


(Textul este preluat din cartea Ioachim Lazăr, Comuna Crișcior – Monografie, Editura Călăuza v.b. 2016, p. 357-360 )

Niciun comentariu: