marți, 7 februarie 2017

Istoricul bisericii (partea a IV-a) „Cercetarea bisericii din partea credincioșilor nici acum, după ce ne-a trimis Dumnezeu pedeapsa cruntului război din lumea mare, care ar avea de urmare înfrângerea, înmuierea inimilor împietrite, nu o putem privi de mulțumitoare și îndestulătoare” (pr. Ioan Perian)

         


         Neplăcut impresionați de descoperirea picturii, care le putea întârzia lucrul, nu numai că nu căutau să o menajeze, ci în lipsa unui supraveghetor perpetuu, conștient, stropeau, loveau cu sălbăticie pereții care păstrau atâta bogăție istorică. În afară de ei, indigenii curioși și inconștienți au stricat și ei neîncetat. Dornici să „descopere” sub pictura despoiată odată de tencuială, alte figuri mai vechi, au deteriorat și mai mult pereții, scria Ștefan Pașca.
         Către sfârșitul anului 1927, Ștefan Pașca a plecat în Italia pentru specializare în studii filologice, unde a rămas vreme de doi ani. „Am revăzut biserica din Crișcior după doi ani, adică în 1929, și am rămas uimit de starea nenorocită a picturii. O inscripție întreagă destul de clară înainte, dispăruse după doi ani”. „Azi – continua Ștefan Pașca – după alți doi ani, aceleași picturi sunt într-o stare și mai rea. Și-au pierdut aproape complet vioiciunea de altă dată a culorilor. Pe alocuri, spărturile vechi din zid se întind mereu, sub acțiunea distrugătoare a inconștienței credincioșilor și îndeosebi a măturii care din timp în timp șterge praful și păienjenii și cu ei o bogăție istorică neprețuită”.
         Reparațiile din anul 1927 au constat din construirea structurii unui nou acoperiș și acoperirea cu țiglă, în locul celui vechi din șindrilă, iar clopotnița a fost acoperită din nou cu șindrilă. La reparația din anul 1958 s-a dat jos tencuiala exterioară, cu excepția părții pictate, tencuindu-se paramentul zidurilor din nou și dându-le un aspect mai liniar, uniform. Acoperișul din șindrilă al turnului a fost înlocuit cu unul din tablă și s-a instalat un paratrăznet. În anul următor, 1959, s-au terminat lucrările de reparație la interior, având o deosebită grijă pentru păstrarea picturii.
         Reluând firul istoriei parohiei și bisericii din Crișcior, trebuie să amintim circulara protopopului Nicolae I. Mihălțianu, din 5 noiembrie 1874, prin care cerea ca toți cantorii și crâsnicii să aducă ovăsul obișnuit și cei care n-au decret să-și scoată decret că astfel în puterea legii comunale care a intrat în vigoare să poată fi scutiți de la toate greutățile comunale”.
         O altă circulară primită din partea protopopului Mihălțianu, la 2 martie 1878, care era adresată preoților și epitropilor bisericilor din protopopiatul Zarandului, prin care se cerea să trimită bilanțul pe anul 1877, să aducă protocoalele pentru revizuire. Se mai cere „extrasele de pe socotelile bisericești și conspectele școlare pe 1877, pe coli tipărite ce se află la subscrisul precum și specificațiunile despre cei noi căsătoriți sub grea răspundere”.
         La 2 noiembrie 1887, protopopul Vasile Damian transmitea Oficiului parohial Crișcior suma de 2 fl. 23 cr., „ca o parte din jumătatea venitului reprezentației teatrale dată în Brad de junimea studioasă din protopopiatul nostru, în seara de 6/18 august, cu scopul înmulțirii bibliotecii parohiale”. La 16 octombrie 1888, preotul Ioan Perian convoacă epitropia și membrii comitetului parohial pentru data de 18/30 octombrie când protopopul Vasile Damian va ieși în „vizitațiune canonică pentru a cerceta mersul administrațiunii în afacerile bisericești, școlare și epitropești”.
         „Deci pe ziua amintită epitropii Gheorghe Bocan și George Almășan și onorații membrii ai comitetului parohial sunt poftiți nesmintit a se prezenta cu toții în localitatea școlii noastre, la 2 ore, după amiazi, spre a primi în mijlocul nostru pe Prea Onoratul Domn p(roto)presbiter”.
         La 23 noiembrie 1894, protopopul Vasile Damian transmitea Oficiului parohial Crișcior ca în „limba de corespondență, onorate domnule să te folosești întotdeauna de limba oficiului și de manipulațiune care este cea română, dictarea pedepselor să se facă de către comitetul parohial în măsura prescrisă de lege”. Întrucât școlile confesionale se susțineau doar de comunitățile românești, protopopul Vasile Damian cerea preoților, la 31 decembrie 1895, să facă colectarea de ajutoare în favorul școlilor noastre confesionale”. Pe spatele adresei protopopiatului, preotul Ioan Perian notează: „s-a colectat 4 fl., 50 creițari”.
         În anul 1896, comitetul parohial Crișcior aproba plata unei taxe de 15 creițari de fiecare elev care cercetează școala. În 9 septembrie 1901, membrii comitetului parohial erau convocați pentru îndeplinirea candidării la postul de învățător devenit vacant. Din comitetul parohial Crișcior făceau parte: Faur Avram, Macra Mihai, Grama Nicolae, Moț Petruț, Nicolae Grec, Nicolae Toderaș, Dimitrie Moldovan, Nicolae Tebieș, Toda Gherasim, Pleșa Gheorghe I. Lazăr și supleanții Dan Candin, Oprea Iosif, Ioan Faur și Petru Vârciu.
         La 14/27 octombrie 1901, învățătorul Ioan Faur în numele comitetului parohial a solicitat antistiei comunale suma de 60 de coroane, bani prevăzuți în buget „pentru procurarea de cărți și rechizite de școală pruncilor lipsiți”. Pe verso-ul adresei se notează că Oficiul parohial adeverește primirea celor 60 de coroane.
         Preotului Ioan Perian i se cere de către protopopiat ca având calitatea de catehet al elevilor de la școlile străine, în termen de 8 zile să informeze despre următoarele probleme:
·       Cât este remunerația care o primești de la stat, de la Veneratul Consistoriu sau din alt loc?
·       Care este caracterul instituției de învățământ?
·       Cât e depărtarea locuinței domniei tale, în kilometri, până la locul de școală în care se propune învățământul religios?
Pe spatele adresei primite este conceput răspunsul preotului Ioan Perian:
1.    Remunerarea de la Societatea Minieră „Ruda 12 Apostoli” este de 60 coroane
2.    Caracterul privat al societății,
3.    Numărul elevilor este de 47.
4.    Depărtarea: 1 km
Pentru a cunoaște momentele dificile prin care trece parohia ortodoxă Crișcior în anii primului război mondial să urmărim raportul întocmit de preotul Ioan Perian pentru anul 1917. „Trebuie să fac amintire că după ce rezbelul din lumea mare încă și după trei ani și jumătate tot mai durează, pe lângă jertfele de sânge aduse în anii trecuți, au mai căzut jertfă membrii acestei parohii Neag Simion, în urma rănilor suferite ca lucrător militar, iar Furdui Ilie mort pe câmpul de luptă la 27 august 1917, iar mulți alții răniți și căzuți prizonieri în Rusia, Italia, România etc. Ca urmare a stării de război a scăzut numărul căsătoriilor religioase și a crescut numărul perechilor care trăiesc în concubinaj. În anul 1916, 10 perechi trăiau în nelegiuire, iar în 1917 se mai adaugă 1 pereche. Drept urmare crește și numărul copiilor născuți nelegitim la 4 din care 1 băiat și 3 fete.
Frecventarea bisericii de către credincioși era în scădere. „Cercetarea bisericii din partea credincioșilor nici acum, după ce ne-a trimis Dumnezeu pedeapsa cruntului război din lumea mare, care ar avea de urmare înfrângerea, înmuierea inimilor împietrite nu o putem privi de mulțumitoare și îndestulătoare”. În anul trecut nu s-au făcut colecte afară de cutia din biserică destinată pentru înmulțirea fondului cultural, adunându-se suma destul de frumoasă de 98 cor., 79 fileri”.


(Textul este preluat din cartea Ioachim Lazăr, Comuna Crișcior – Monografie, Editura Călăuza v.b. 2016, p. 360-362 )

Niciun comentariu: