sâmbătă, 7 ianuarie 2017

Cerc Pastoral la Crișcior


La biserica voievodală din Crişcior a avut loc luni, 16 iunie 2014, întrunirea Cercului Pastoral Brad. Biserica din Crişcior, Protopopiatul Brad, este unul dintre cele mai valoroase monumente româneşti, fiind printre cele mai vechi biserici din Transilvania, mărturie peste veacuri a păstrării identităţii de neam şi credinţă a românilor de pe aceste meleaguri. Ctitorie a voievodului Bâlea Boar de la sfârşitul sec al XIV-lea, ea este construită din piatră, în stil navă, cu turn clopotniţă şi altar, după planul vechilor biserici de piatră hunedorene. Biserica păstrează şi acum fresce de o excepţională valoare, pictura fiind realizată în jurul anului 1410, una din scenele cunoscute fiind cea în care ctitorul, voievodul Bâlea, închină biserica Maicii Domnului.
În această biserică voievodală, în care s-a slujit de peste 600 de ani, s-a săvârşit Sfânta Liturghie, urmată de Sfânta Taină a Maslului, la care au slujit preoţii din cadrul Cercului pastoral Brad. Acest lucru a fost prilejuit de încheierea sărindarului de 40 de zile, o rânduială care se păstrează în Crişcior, prin slujirea zilnică, timp de 40 de zile, a Sfintei Liturghii.
După săvârşirea Sfintei Taine a Maslului, protopopul Ioan Jorza a subliniat bucuria slujirii în această biserică voievodală, vorbind şi despre modelul pe care sfinţii îl oferă pentru o vieţuire autentic creştină.

Timp de 40 de zile, credincioşii s-au aflat în biserică, la cele 40 de Sfinte Liturghii, au participat activ, prin împărtăşirea frecventă, astfel că nu a fost nici o Sfântă Liturghie la care să nu se împărtăşească cineva. S-a subliniat, apoi, importanţa Spovedaniei şi Împărtăşaniei în viaţa creştinului, prin redescoperirea sensului euharistic al Liturghiei şi participarea la viaţa cultică a Bisericii. Ziua deosebită din viaţa Parohiei Crişcior a continuat, apoi, cu slujirea Parastasului de obşte pentru cei adormiţi, urmat de o agapă cu cele fireşti începutului Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la care au luat parte preoţii şi credincioşii. (Pr. Traian Cioară-Trif )

Niciun comentariu: