duminică, 8 ianuarie 2017

Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Crișcior - istoric (prima parte)

        Biserica din Crișcior se înscrie printre cele mai vechi și valoroase monumente de arhitectură religioasă din Transilvania. Biserica este așezată pe un platou de unde domină comuna Crișcior. Având un plan dreptunghiular, cu altar poligonal în exterior și circular în interior, în partea de vest cu turnul clopotniță, cu foișor la ultimul nivel, biserica din Crișcior a suferit o serie de transformări de-a lungul anilor. Mai semnificative și remarcate de specialiști în lucrările lor, transformări vizibile și în momentul de față, sunt: alungirea navei spre est, reconstruirea altarului, refacerea tavanelor și executarea de noi deschideri pe latura de sud (o ușă și două ferestre largi) în vreme ce intrarea inițială de pe latura de nord a fost zidită.
         La aceste modificări se adaugă corul obișnuit bisericilor transilvănene, construit în tinda rezervată femeilor, care în prezent nu mai există, deschiderea ușii de pe peretele de vest al pronaosului ce face trecerea spre turnul clopotniță, construirea foișorului de lemn de la ultimul nivel al turnului – clopotniță și schimbarea învelitoarea acoperișului, care inițial a fost din paie, apoi din șindrilă și în prezent din țiglă.
         Lipsa elementelor de arhitectură și artă decorativă care să permită o încadrare cronologică și stilistică, au determinat efectuarea unor cercetări arheologice atât în interiorul cât și în exteriorul bisericii, în vara anului 1989. Cercetările au fost realizate de specialiști ai Muzeului din Deva, sub coordonarea regretatului arheolog Dan Mircea Lazăr. Cu prilejul cercetării arheologice a fost surprinsă fundația unei construcții anterioare, având caracter laic, fiind probabil o locuință, al cărei plan se înscrie atât în interiorul cât și în exteriorul planului bisericii ctitorită de cneazul Bălea.
         Cu această ocazie a fost descoperită și fundația absidei altarului construită în vremea lui Bălea, având o formă pătrată, cu dimensiunile interioare 3, 30 X 3, 25 m. Masa pristolului avea dimensiunea de 1, 69 X 1, 50, locul ei fiind marcat de lespezi de piatră și mortar din var și nisip. În interior au fost descoperite două morminte, unul al unui individ matur și al doilea al unui copil. Inventarul descoperit, două monede de argint, un dinar de la Ferdinand I din secolul al XVII-lea, emisă de Leopold I, nu aduc argumente decisive pentru o nouă datare a bisericii de la Crișcior.
         Cercetările arheologice au evidențiat existența a trei construcții: una având caracter laic și fiind cea mai veche, a doua a cărei plan marchează absida altarului, nava și turnul clopotniță reprezentând biserica ctitorită de cneazul Bălea, vizibile fiind doar nava și turnul – clopotniță și a treia, actuala biserică rezultată prin prelungirea navei bisericii vechi prin construirea noii abside a altarului.
         Întrucât cercetările arheologice nu au descoperit dovezi materiale pentru a coborî datarea bisericii, s-a apelat la documentele scrise. În anul 1773, pretinșii descendenți ai cneazului Bălea, nobilii Kristyori, vrând să dovedească originea lor mai veche, au căutat documente din care să rezulte că strămoșul lor a primit dreptul de proprietate asupra câtorva sate, printre care și Crișcior, încă din timpul lui Sigismund de Luxemburg. Primul istoric care a atras atenția asupra falsității acestor documente a fost Silviu Dragomir.
                Pentru a încerca o datare cât mai aproape de realitate, istoricii de artă au analizat fragmentele de pictură ce se mai păstrează, scăpate ca prin minune de ciocanele meșterilor care au reparat în câteva rânduri biserica. Despre pictura bisericii se bănuia doar că există până în anul 1927.
                Conform unei însemnări din registrul parohial, lucrările de renovare au început la 1 septembrie 1927, de către întreprinzătorii Avram Briciu din Buceș și Petru Morariu din Abrud Sat, pentru prețul de 50 000 lei. Lucrările care erau prevăzute în deviz constau din tencuirea și văruirea pereților precum și poditul bisericii. Dându-se vechea tencuială jos, s-a descoperit o pictură veche și inscipții vechi slavone de o mare însemnătate istorică.
         Imediat s-a dat de știre despre această descoperire Consiliului arhiepiscopesc din Sibiu, Comisiunii Monumentelor Istorice din Cluj, profesorilor Nicolae Iorga și Ioan Lupaș. Dar la 5 septembrie 1927 moare subit preotul Ioan Perian, fără să se bucure de senzaționala descoperire din biserica în care slujise aproape 50 de ani.
         La 15 noiembrie 1927, protopopul Zarandului comunica Oficiului parohial din Crișcior că „pentru descifrarea inscripțiilor slavone și pentru conservarea picturii bisericii din Crișcior va ieși la fața locului d-l. prof. Univ. Dr. Silviu Dragomir. Din cauza timpului de toamnă târzie și a programului încărcat profesorul Dragomir n-a ajuns la Crișcior în data anunțată.
         Oficiul parohial Crișcior scria, la 7 aprilie 1928, Consistoriului arhiepiscopesc din Sibiu, informând despre demersurile făcute: „am scris și noi d-lui prof. Dragomir la Cluj, cu toate acestea nici până azi n-a sosit la noi, așa că inscripția slavonă care poate să reprezinte mare valoare istorico – bisericească din zi în zi se șterge.
         La 11 aprilie 1928, vicarul episcopesc Matei Voileanu scria Oficiului parohial din Crișcior următoarele: „Și noi am scris d-lui prof. Silviu Dragomir din Cluj. Ar fi bine să facă un raport și prefectul județean care ar putea invita un specialist să copieze inscripțiile. Parohia să se îngrijească de conservarea lor până va ajunge și acolo un expert. Încearcă încă o dată a te adresa d-lui prof. Dragomir sau Lupaș la Cluj. La 1 mai 1928 este concepută o scrisoare care va fi adresată separat celor doi profesori din Cluj, Silviu Dragomir și Ioan Lupaș, cu următorul conținut: „Cu ocazia renovării bisericii ortodoxe române din comuna noastră ... dezvelindu-se tencuiala s-a descoperit o pictură veche și o inscripție veche slavonă pe care n-o știm descifra”. „Din august anul trecut stă această descoperire necercetată de nimeni și acum începe să se șteargă literele care poate să ne spună multe, am intervenit în toate părțile, la Consistoriul Arhiepiscopesc Sibiu, la Comisia Monumentelor Istorice, la Ministerul de Culte, dar până azi nu ne-a venit nimeni. Prea Veneratul Consistoriu m-a sfătuit să mă adresez D-voastră”.
         În continuarea scrisorii se menționează vizita profesorului Nicolae Iorga la Crișcior, încă înainte de a se descoperi pictura. „D-l prof. Iorga a vizitat această biserică în două rânduri, înainte de demolare și ne-a spus că „e zidită de pe la anul 1411 și că trebuie să fie pictată”. După repetate demersuri ale autorităților civile și bisericești din Zarand, la 13 septembrie 1929 se deplasează la Crișcior una dintre cele mai numeroase și competente comisii din partea Comisiunii Monumentelor Istorice, Secția pentru Transilvania, formată din profesorii Silviu Dragomir, Constantin Daicoviciu, Em. Panaitescu Pop, la care s-a alăturat și ministrul Alex Lapedatu, care au vizitat și examinat străvechile fresce.


(Textul este preluat din cartea Ioachim Lazăr, Comuna Crișcior – Monografie, Editura Călăuza v.b. 2016, p. 348-352)

Niciun comentariu: