vineri, 27 iunie 2008

TABLOUL VOTIV (AL CTITORULUI)

Una dintre cele mai importante scene este cea a ctitorului, voievodul Bâlea Boarul, care este înfăţişat alături de soţia sa Vişa, şi fiul său Iova, prezentând Maicii Domnului macheta Bisericii din Crişcior. Deasupra scenei este următoarea inscripţie: „Robul lui Dumnezeu, ctitorul jupânul Bâlea, prezintă Mănăstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioarei Maria”. Chipul ctitorului Bâlea este de o remarcabilă frumuseţe. Obrazul de un oval perfect, încadrat de părul bogat, tuns cu grijă şi de barba mică în care se pierd mustăţile subţiri, nasul drept şi prelung, ochii migdalaţi, sprâncenele groase îmbinate, gura frumos conturată, reprezintă un portret de o remarcabilă frumuseţe. Costumul său este caracteristic nobililor din secolul al XIV-lea, cu tunica pe şold, spada împodobită la prăsele şi teacă cu pietre scumpe. Liniile costumului contribuie la impresia de eleganţă a personajului. Chipul soţiei sale Vişa, deşi mutilat în urma operaţiilor de tencuire a bisericii, este evidenţiat prin marama care îi înfăşoară capul şi umerii, amintind de portul popular al femeilor de la munte.
În realizarea compoziţiilor, artistul, neîndoielnic un zugrav din părţile Zarandului (nu este exclus să fi fost însuşi zugravul român localnic, Mihul de la Crişul Alb, cel care în a doua jumătate a secolului al XV-lea a executat picturile murale ale ctitoriilor din Zlatna şi Râmeţ) a îmbinat elemente aparţinând ariei de artă bizantină cu altele în care stăruie amintirea picturii romano-gotice provinciale. De pildă, alungind trupurile, fără să le diformeze, a imprimat, într-un stil arhaic naiv cadrului pictural şi în cuprinsul acestuia tabloului votiv acel efect de monumentalitate şi distincţie care-l situează între cele mai frumoase compoziţii de acest gen din întreaga artă veche românească.

Niciun comentariu: